Tuesday, January 31st, 2023
Slovak SPA
FESPA
main mixed suppliers database

suppliers database

Žiadosť o registráciu | Zmena údajov | Správa administrátorovi

1. Antalis a.s., Bratislava 2
2. BARK spol. s r. o., Bratislava
4. CSH s.r.o., Komárno
5. ESKO s.r.o., Plavecký Štvrtok
6. Fami s.r.o., Bratislava
7. HANK-SK s.r.o., Banská Bystrica
8. Kasi a. s., Most Pri Bratislave
9. KRUPA spol. s r.o., Košťany Nad Turcom č. 69
10. M & P spol. s.r.o., Žilina
11. NANOTEC s.r.o., Vrbové
12. ONDIS, s.r.o., Prešov
14. Spandex, s.r.o., Bratislava
15. TEPEDE Slovakia s.r.o, Bratislava
16. TLAČIAREN KUBÍK, Námestovo


https://selfserve.decipherinc.com/survey/selfserve/2d62/220502#&

FESPA
FESPA organisation FESPA exibitions & events

Our partners
ITMA 2023 Milan
KASI
BARTOŠ
TEPEDE
CENTRUM SERVIS
PrintProgress
Slovenská chránená dielňa
Polygrafia & Fotografia
Add your advertisement here
and address new market!
advertising on Slovak SPA web