Streda, 17. júl 2019
FESPA Awards 2019
FESPA
hlavná stránka informácie novinky 13. medzinárodný seminár pre sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov - Bill 13

13. medzinárodný seminár pre sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov - Bill 13

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (SZSDT) v spolupráci s Asociací sítotisku a digitálního tisku ČR (ASD ČR)
a s podporou Európskej federácie sitotlačových zväzov FESPA organizuje


13. medzinárodný seminár pre sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov - Bill 13.


Seminár sa bude konať v dňoch 13. - 14. októbra 2017 v hoteli Magnólia, Piešťany www.hotelmagnolia.sk

Prednášať budú špičkoví európski i slovenskí odborníci z oblasti sitotlače, digitálnej tlače, reklamy a manažmentu.

Pozvanie prijal aj prezident FESPA a náš kolega a priateľ pán Christian Duyckaerts
, Belgicko a exprezident FESPA pán György Kovács, Maďarsko.

Počas oboch dní seminára sa uskutoční už tradičná panelová diskusia a krátke prezentácie.


Účastnícky poplatok je 120 EUR,
respektíve 80 EUR pre členov SZSDT / ASD ČR.

PRIHLÁŠKA na seminár.

Poznačte si, prosím, tento dôležitý termín do Vášho diára a príďte načerpať nové informácie, stretnúť sa s kolegami a nadviazať nové pracovné i neformálne kontakty!

Pozvaní sú aj študenti a učitelia vysokých škôl a stredných odborných škôl s umeleckým zameraním.


Tešíme sa na Vašu účasť - Výkonný výbor SZSDT

(...my sme taká Komunita...)

............................................................................................................................

PROGRAM (predbežný verzia 24.09.2017)

                            13th  October 2017 – Friday / piatok

 8:30 – 9:00

Registrácia

 9:00 – 9:20

OTVORENIE (Ľudovít; Zlatko Šimko, SZSDT) vernisáž SERIGRAFIÍ;

9:20 – 10:00

Christian Duyckaerts, Retail Communicators Belgium: Príhovor prezidenta FESPA; Statement by the President FESPA;

hlavná prezentácia – „Európske trendy v oblasti potlače POP reklamných nosičov“; 

 Trends in the European  POP printing industry;  

10:00 – 10:45 

Neil Felton, Výkonný riaditeľ FESPA: príhovor a informácia o FESPA – profit for purpose;   FESPA – profit for purpose;


10:45 – 11:00

György Kovács, Maďarsko: (prednáška v procese diskusie) Novinky v oblasti výroby reklamy;  

11:00 – 11:45  

Chris Smith, UK, Rudolf Jančovič, Bratislava, SK: Nový prístup zefektívnenia produkcie - LEAN; New LEAN; 

11:45 – 12:15 

Marian Hains, VELDAN Slovensko: Trendy a večné zákony marketingu; Trends and eternal marketing laws; 

12:15 – 13:00

Neil Felton, Výkonný riaditeľ FESPA: FESPA aktivity – výstavy, konferencie, FESPA link;  FESPA – exibitions, conferences, FESPA Link;

13:00 – 13:40

Jacek Stencel, Pasja, Poland, Rudolf Jančovič, Bratislava, SK: SitoWorkshop Kolormanažment 2017 – výsledky a poznatky;

Slovak Colour Management Workshop 2017 results;

13:40 – 14:40

obed / lunch (FOTO)

14:40 – 15:00

Jozef Holeš, Peter Ščasný, Spandex, Slovakia:  Textil – budúcnosť digitálnej tlače;  Textile Materials – the future of digital printing;

15:00 – 15:30

JUDr. Miloš Machurek, Finish Pardubive, ČR: Světem převratných změn v potisku textilu je Kornit; The world of revolutionary changes in textile printing is Kornit;                        

15:30 – 16:00

Štefan Pelo, Peter Lauko, Konica Minolta Slovakia: Digitálne zošľachťovanie tlačových výstupov metalickým efektom a 3D lakovaním; Digital ennoblement of prints using metallic effects and 3D UV varnish ; 

6:20 - 16:30

16:00 – 16:20

Peter Gossanyi, Brandex Bratislava, SR: Nová kolekcia textilu  2018; 

Pavel Vítek, Dušan Junek, VELDAN Slovakia: TYPO:Grafik:Um                      

16:30 - 18:00

Valná hromada SZSDT 2017

14:00 - 18:30 

Seminár – Panelová diskusia a krátke prezentácie 

Open poster presentations and discussion;

18:30 – 20:00 

večera / dinner       BAČALAND

(reštaurácia hotel Magnólia, Piešťany www.hotelmagnolia.sk )

20:30 - 23:00     

bowling;   www.bowlingpiestany.sk  

                        14th October 2017 – Saturday / sobota


     9:00 

František Jírovec SICOPRINT, Praha, ČR;  Grafický sítotisk na speciální kartony;

Graphics screen printing on special cardboard paper;

Peter Kubínyi – patentová a známková kancelária Trenčín:

František Kavecký, FocusPro Bratislava: Duálne vzdelávanie

Ing. Mária Kolárska, Banská Bystrica: Duálne vzdelávanie

 

Iveta Ochránková, SUŠ v TN: pohľad učiteľa na prípravu študenta;

The teacher´s view of preparation of a student of graphics design;

Lucie Stutzbartová, ESPRINT s.r.o., Praha, ČR:

 

To najlepšie z tlače, otázky a odpovede, výmena skúseností – záverečná diskusia - stoly;

Firmy: AGAMA Váhovce, SR; TOPdesign s.r.o., Topoľčany, AGD print s.r.o., Zlín, ČR; SICOPRINT František Jírovec, Praha, ČR; ESPRINT s.r.o., Praha, ČR;

Q & A and final discussion;

 12:30  

obed / lunch

Pozvaní študenti a učitelia vysokých škôl a stredných odborných škôl s umeleckým zameraním majú vstup VOĽNÝ.

Secondary art school and university students and teachers are warmly welcomed – entry FREE.

 

SZSDT si vyhradzuje právo doplnenia a zmeny programu.

Registrovaní a členovia SZSDT

FESPA
organizácia FESPA výstavy a akcie FESPA

Naši partneri
KASI
BARTOŠ
TEPEDE
CENTRUM SERVIS
PrintProgress
AHK
Polygrafia & Fotografia
focus pro
Tu môže byť
aj vaša reklama!
reklama na webe SZSDT